Niederlande


Interview met Dhr. Hajo Banzhaf
Interview mit Natasja de Graaf in ParaVisie December 2003

,,Tarot leren is net zo moeilijk als het leren van een vreemde taal" Hajo Banzhaf is filosoof, astroloog en tarot-deskundige. Hij kwam op zijn twintigste voor het eerst in aanraking met de tarot. Daarna heeft het nog enige tijd geduurd voordat hij zich werkelijk in de tarot ging verdiepen. Sinds1985 schrijft hij boeken over tarot en astrologie. Onlangs heeft hij weer een nieuw boek uitgebracht onder de titel: "De vier elementen in tarot en astrologie". ParaVisie spak met hem.

,, Toen ik een jaar of zes was waarschuwde mijn grootmoeder mij voor de mysterieuze praktijken van het kaartleggen. Ik begreep eerst niet waarom, want kaarten waren juist leuk. In die tijd had je het kaartspel 'Zwarte Pieten' en daar speelde ik veel mee. Mijn oma verklaarde mij dat het "volwassen" kaartleggen gevaarlijk was. Er was een huisje aan de rand van de stad, in niemandsland. Mensen gingen daar wel eens naar toe om in de kaarten te kijken. Als je dan de kaart "de dood" zou trekken zou je binnen veertien dagen overlijden. Je kunt je voorstellen dat ik als klein jongetje daar hevig van schrok en mezelf zwoer dat ik dat nooit zou doen."

,,Rond mijn twintigste ontmoette ik op een feest een vrouw die aan tarot deed. Ik vroeg haar wat dat was en ze verklaarde dat dat kaartleggen was. Nieuwsgierig als ik was vroeg ik haar of ze dat ook voor mij wilde doen.Ze was maar een paar dagen in München en was helemaal volgeboekt, maar ze had 's avonds nog een plekje voor mij. Zo kwam het dat ik de volgende avond om middernacht bij haar aan de keukentafel zat. De mysterieuze dame vroeg mij om één kaart uit de stapel te trekken. En, hoe kan het ook anders, ik trok uit de stapel juist de kaart van de dood... Er ging een mengeling van gevoelens door mij heen. Ik kende toen de andere kaarten van de tarot nog niet. De enige kaart waar mijn oma mij voor gewaarschuwd had was de kaart die toen voor mij op de keukentafel lag. De dame duidde de kaart op een totaal andere manier dan ik verwacht had. En uiteindelijk was het een zeer interessante legging."

De volgende dag dook Hajo meteen een boekenwinkel in en kocht het boek van Arthur Edward Waite. ,,Bij het bestuderen van de bladzijden ontdekte ik dat tarotkaartleggen helemaal niet zo simpel was als het die vorige avond leek. Ik ontdekte dat er een enorme diepte in de tarot te vinden was. Maar het was pas bij het boek van Sallie Nichols dat ik de wijsheid van de kaarten ontdekte. Het heeft nog jaren geduurd voordat ik me werkelijk intensief met de tarot bezig ging houden."

Hajo concentreerde zich eerst op de astrologie en gaf daar later ook les in. Hajo: ,, Op een keer vroeg een cursist of ik haar tarot wilde leren. Ik antwoordde haar dat ik daar niets van af wist. Ik kende wel astrologie, maar geen tarot. Maar meerdere leerlingen drongen aan op lessen. Ze zeiden dat ze wisten dat ik geen tarot-expert was, maar dat ik er wel meer van af wist dan zij. Dat was ook zo. Vanaf toen ben ik boeken gaan kopen en ben ik de tarot intensief gaan bestuderen. Toen ik eenmaal met mijn cursus begon, liep het storm. Het bleek dat veel mensen interesse hadden voor een tarotcursus. Iedereen wist dat ik er nog maar weinig kennis van had, maar toch kwamen er mensen die mij vroegen om hun kaarten te lezen. En dat deed ik. Hierdoor verdiepte ik me steeds verder en verder in de tarot."

Over de herkomst van de tarot blijft men nog steeds gissen. Hajo gelooft niet dat de tarot een heel oud systeem is. ,, Ik denk dat de kaarten zijn ontstaan in de tijd van de renaissance. Daardoor zijn ze misschien zes- tot zevenhonderd jaar oud. Wat voor mij wel zeker is, is dat de kaarten van de grote arcana een wijsheid bevatten dat ouder is dan alle gedrukte kunst en manuscripten van deze aarde. Het woord Arcana stamt overigens af van het Latijnse woord 'Arcanum', dat geheim betekent." Volgens Hajo Banhzaf berusten de tarotkaarten van Waite op de werken van de beroemde occultist Eliphas Levi (1810-1875). Waite stond bekend als een kenner van de leer van de Rozenkruisers. Volgens Hajo kun je duidelijk invloeden hiervan terug vinden in de tarot. Hij meent dat de tarotkaarten een soort alfabet van beeldentaal is. ,, Ons bewustzijn heeft een taal van woorden, terwijl ons onderbewustzijn een taal van beelden is. Ons onderbewuste stelt ons in staat om over de rand van het heden te kijken. Het enige dat wij moeten doen is leren om de taal van het onderbewuste te leren begrijpen zodat wij de kaarten kunnen begrijpen. Het is daarom niet van belang welke tarot je neemt, als de duider van de kaarten de taal van het orakel maar begrijpt. Iedereen kan tarot leren. Tarot is een taal die op dezelfde wijze geleerd kan worden als de taal van de dromen. Het is gelijk aan het leren van een vreemde taal. Het heeft min of meer dezelfde problemen, die men heeft voordat iemand een taal vloeiend spreken kan. Wie deze struikelblokken onderschat raakt teleurgesteld in de tarot (de kaarten liegen) of in zichzelf (ik heb geen talent). Wie echter doorzet, en de problemen overwint, opent de beeldspraak in zijn fascinerende diepte." ,, Kaarten antwoorden ook op dezelfde wijze als de vraag die gesteld wordt. Alleen op een open vraag is een open antwoord mogelijk. Als een van de vragen doordrenkt is met een wens, kan dit leiden tot een antwoord waarin niet de toekomst maar alleen de wens wordt weergegeven."

,, Ik heb dit boek over de vier elementen geschreven omdat ik het interessant vind om oude kennis weer naar de oppervlakte te halen, waardoor het bewaard blijft. Met de vier elementen kun je goed iemands karakter beschrijven. Het boek is laagdrempelig geschreven. Je hoeft niet veel kennis te hebben om er goed mee uit de voeten te kunnen. Voor mensen die werken met de tarot kan het een toevoeging zijn. Zij kunnen bij het kaartleggen gebruik maken van de karakterkunde die de elementen vertegenwoordigen. In het boek zit ook een vier-elementen-test. Deze test heeft als doel om meer inzicht te krijgen in je eigen karakter en die van een ander." Op dit moment is Hajo bezig aan een boek over Alchemie. Hajo: ,, Het zal nog wel enige tijd duren voordat dit boek uitkomt. Alchemie is zo complex dat je daar nog wel even mee bezig bent."

De vier Elementen Test


[zurück]   [ drucken]   [Seitenanfang]