Besucher auf www.tarot.de:
seit 97 79.289.640 online 20 
heute 2747 gestern 6375
Samstag den 20. Oktober 2018 13:6 Uhr
englisch holländisch spanisch portugiesisch französisch italienisch ungarisch rumänisch tschechisch türkisch griechisch russisch dänisch hebräisch bulgarisch estisch chinesisch polnisch
 german | impressum | kontakt 
  Hajo Banzhaf over
   Tarotsymboliek
   Gezichten van de Tarot
   In het dagelijks leven
   Oorsprong van de Tarot
   Tarot on line?
  Interviews
   Nederlandse Tarot Vereiniging
   ParaVisie
  Online
   Online kaarten leggen
   De vier Elementen Test
  Over
   Hajo Banzhaf
 


 
   Niederlande


HAJO BANZHAF OVER - TAROT IN HET DAGELIJKS LEVEN

(c) Hajo Banzhaf. Vertaling: Susan Gorel, Tarot Magazine. e-mail: tarotmagazine@freeler.nl

In de serie over Hajo Banzhaf het eerste artikel van zijn hand over het gebruik van de Tarot in het leven van alledag.
De Tarot is een wondermooie sleutel om de geheimen van ons dagelijks leven te ontsluiten. Wat ik daarmee bedoel, maakt de tarotkaart Pentakels 10 duidelijk. Als we de kaart bekijken, zien we dat onder een poort, die naar een soort landgoed voert, twee mensen elkaar tegenkomen. Zij kijken elkaar niet aan en zullen vermoedelijk doorlopen zonder elkaar echt te zien; zeker is dat zij, net zo min als het kind op de afbeelding, de geheimzinnige gestalte van de oude man waarnemen die onder een wijnrank naast de poort verborgen is. Alleen de honden, symbool voor het instinct, nemen hem waar. De betekenis van deze kaart ligt - naast vervulling en uiterlijke rijkdom, waar zij ook symbool voor staat vooral daarin, dat wij echte rijkdom pas ontdekken, als wij ophouden met hektisch door de dagen te vliegen, maar onze ogen gaan openen voor de zaken die ons innerlijk instinct ons toont. Dat het hier vooral om de aangename kanten van het leven gaat, laten de druiven op de kaart zien.   Pentakels 10 uit de Rider- Waite tarot:

De dagkaart die je uit het Tarot deck trekt, staat voor de aandacht die je moet besteden aan belangrijke zaken, die maar al te vaak verborgen zijn en dus niet duidelijk zichtbaar! We moeten niet de vaak voorkomende fout maken dat we in deze kaart de aanwijzing voor het schijnbaar belangrijke van die dag zoeken. Want wat op een bepaalde dag echt belangrijk is, weten we vaak genoeg pas weken of maanden later. Ons bewustzijn heeft de neiging veel uit ons geheugen te schrappen. Dat kan een zegen zijn, als we door veel stressfactoren geplaagd worden. Het wordt echter een probleem, als we het wezenlijke niet meer waarnemen, omdat we ons op andere zaken gefixeerd hebben. Hebben we bijvoorbeeld op een feestje met iemand een afspraak, en hij of zij verschijnt tot onze teleurstelling niet, dan kan het niet-verschijnen zon impact op ons bewustzijn hebben, dat het hele feestje op een grote teleurstelling uitdraait. We zien alleen dat die ene persoon er niet is en we zien alle anderen, die wel aanwezig zijn, over het hoofd.
Met de dagkaart geeft het onbewuste ons bewustzijn een hint en maakt het attent op feiten, ontmoetingen of ervaringen, die we anders waarschijnlijk achteloos misgelopen zouden zijn.

Hoe trek je een dagkaart? Eenvoudig zo: maak een waaier van de kaarten en trek s morgens, met de linkerhand blind een kaart. Dat is je dagkaart. Je kunt de kaart direct bekijken en afwachten hoe en wanneer je het thema van deze kaart in de loop van de dag zult ervaren. Het risico daarbij is dat je op deze wijze aardig wat dagen kunt verpesten, omdat je s morgens een kaart trok waar je een aversie tegen hebt. Je kunt ook de kaart blind laten liggen en pass avonds te bekijken. Onthoud altijd dat de Tarot geen beproeving moet zijn! Als je zin hebt de dagkaart direct te bekijken, doe dat dan en bekijk hem anders s avonds.  

Heb je een dag geen zin een kaart te trekken, of ben je het gewoonweg vergeten, ook geen man overboord. Dwang of teveel routine doet de Tarot geen goed. Maar heb je wl een kaart getrokken, dan zou je daar wel enige aandacht aan moeten schenken. Dat kan op drie manieren angst veroorzaken:  

1.      Als je steeds s avonds de dag nog even de revue laat passeren, zal je spoedig merken, dat je duidelijk bewuster gaat leven. Ons leven bestaat immers vooral uit het dagelijks leven, het leven van alledag. Dit leven bewust waar te nemen en gestalte te kunnen geven, dat is intensiever leven.

2.      Het is spannend om juist de ontwikkeling van de kleine dingen te volgen, waar de Tarot je attent op gemaakt heeft, en die je zonder deze aanwijzing niet goed zou hebben waargenomen of zelfs totaal niet ontdekt zou hebben.

3.      Omdat je na enige tijd met elke Tarotkaart een persoonlijke ervaring kan verbinden, word je vanzelf op een heel persoonlijke en onvergetelijke manier met de kaarten vertrouwd. Je eigen ervaringen kunnen een diepere persoonlijke betekenis aan een kaart geven; meer dan vele woorden van anderen dat zouden kunnen.  

Als je nog niet zo vertrouwd met de kaarten bent, kan het aanbeveling verdie- nen je door middel van Tarotboeken op weg te laten helpen, om te onderzoeken in welke hoek de betekenis van een kaart gezocht moet worden. Het blijft echter belangrijk om je persoonlijke invulling uit het leven van alledag te halen. Mocht het in het begin moeilijk zijn om met alle 78 kaarten te werken, en hun betekenissen uit elkaar te houden, beperk je dan eerst tot de 22 kaarten van de Grote Arcana. Pas wanneer deze overzichtelijke reeks geen geheimen meer voor je heeft, kan je de 56 kaarten van de Kleine Arcana erbij nemen.  

Natuurlijk kan je de kaarten ook bij andere gelegenheden trekken. Je kunt een kaart trekken op een gebeurtenis, een ontmoeting, voor een project, of een vakantie, voor een wijze raad, of om iets te beslissen. En je kunt een week-, maand-, of een jaarkaart trekken. Daar zie ik persoonlijk meer in dan in het uitrekenen van een jaarkaart aan de hand van de geboortedatum.
Tarot is een orakel zoals de I Tjing, de runen, en vele andere orakels waarvan de waarde van de voorspelling juist in een constellatie ligt, die niette berekenen valt, maar ons in tegenstelling daarmee op een zeker ogenblik toe valt. (Onder ons gezegd: als je nu zegt: toeval bestaat niet is dat op zich wel juist, maar verkeerd geformuleerd. Natuurlijk zijn er vreselijk veel toevalligheden, maar ze zijn zeker niet zinloos, en hebben wel degelijk hun betekenis. De zin zou moeten luiden: Er is geen toeval zonder betekenis)

Als je deze manier om naar de kaarten te kijken en ze al doende te leren kennen leuk vindt, kan je nog een interessante legging proberen: Trek een kaart uit de 22 kaarten van de Grote Arcana en trek er ter verduidelijking een kaart uit de Kleine Arcana bij. Bij voorbeeld: XV de Duivel als weekkaart kan je erop wijzen, dat je wellicht deze week aan verleidingen blootgesteld zult worden.
Komt daar dan staven 9 bij te liggen, dan zal je de verleiding kunnen weerstaan, terwijl zwaarden 9 je waarschuwt voor gewetensnood, spijt en berouw. Bekers 4 wijst je op een kater, zwaarden 8 geeft aan dat je je herpakt hebt, zwaarden 7 daarentegen dat je jezelf voor de gek houdt, pentakels 2 staat voor twijfel en bekers 7 voor heftig aan de verleiding willen toegeven. Het beste zou je staven 5 kunnen trekken: de kaart die je oproept om je te weer te stellen. Dat betekent dat je weliswaar met vuur kunt spelen, maar duivels moet oppassen om niet je vingers te branden.

  Dit artikel staat ook, in het duits op de website van Hajo Banzhaf: www.tarot.de Voor meer informatie, nieuw verschenen boeken, horoscopen, je wezenskaart berekenen en de betekenis daarvan, een overzicht van zijn lezingen en workshops en interactief chatten verwijs ik dan ook graag naar deze mooi uitgevoerde paginas. SUSAN GOREL.

[zurück]   [ drucken]   [Seitenanfang]

Copyright: 1997-2013 | AstroTV]